UNIVERS INTERNET – TECNOLAB

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA (CCCB) – CITILAB
Catalunya, 2014-actualitat

Univers Internet és un projecte que té com a objectiu principal oferir una reflexió crítica i creativa sobre el conjunt de tecnologies vinculades a Internet, un fenomen que està provocant una transformació inèdita en la història humana.

Com apropar què és Internet, quines són les implicacions de la tecnologia digital i com funciona la lògica de la programació als educadors i als estudiants?

Univers Internet és un projecte que proposa una reflexió crítica i creativa sobre el conjunt de tecnologies vinculades a Internet. La primera activitat presencial del projecte va ser un cicle de quatre sessions de formació que van tenir lloc el febrer de 2014. El cicle va oferir una visió global d’Internet i de com afecta les nostres vides en tres nivells d’incidència: sobre la persona, sobre la ciutat i sobre el planeta.

El projecte té un doble objectiu: construir gradualment una visió global d’Internet i els seus efectes i proporcionar eines als educadors perquè aquest coneixement es transfereixi a l’aula. Fruit de les sessions presencials neix la maleta pedagògica d’Univers Internet, formada per cinc unitats didàctiques: Construint la xarxa, La lògica de la programació, Xarxes socials i acció comunitària, L’impacte ecològic d’Internet, Construint coneixement. Aquestes serveixen per traslladar els continguts i les reflexions iniciades al blog del CCCB Lab i a les sessions de formació, a les aules d’ESO i Batxillerat.

La Mandarina de Newton va participar en les dues propostes educatives:

 • A través de la conceptualització, ideació i realització de la sessió La Lògica de la Programació: de la vida quotidiana a la computació. Durant el taller amb docents es van treballar alguns conceptes propis del Computational Thinking. Vam fer un recorregut que s’iniciava amb els llenguatges i la diferència entre llenguatge natural i llenguatge formal, passant pel concepte de codificació i programació, per arribar a les implicacions dels conceptes de computació distribuïda i descentralitzada, pròpia d’Internet. Vam explorar habilitats pròpies de la computació que es desenvolupen majoritàriament durant la fase de problem solving, com ara: descomposició/modularització, reconeixement de patrons, abstracció i algoritmes. Així com vàrem donar a conèixer el concepte de problem framing. Tot això ho portàrem a terme amb materials senzills com ara articles, fletxes i, fins i tot, mandarines. Tot el taller fou hands on i experiencial. L’objectiu era arribar a comprendre els conceptes a partir de la pràctica.
 • Via l’assessorament i la ideació d’una de les unitats didàctiques de la maleta pedagògica també titulada La lògica de la programació. Aquesta unitat consta de 8 activitats que proposen a l’alumnat explorar el món de la lògica, des de l’anàlisi de diferents codis i llenguatges fins al pensament computacional. Aquesta unitat està dirigida al 1r i 2n cicle d’ESO.

  Aquestes activitats són la consolidació de la feina duta a terme per la Irene Lapuente al Citilab (2009-2010) en el seu disseny, producció i realització dels tallers de TecnoLab.

  Entregables:

 • Taller i recursos per a la maleta didàctica.
 • PROJECTES

  DESIGN THINKING

  MÈTODE CIENTÍFIC

  PROCÉS CREATIU

  MÈTODE
  CIENTÍFIC

  PROJECTES

  DESIGN THINKING

  MÈTODE CIENTÍFIC

  PROCÉS CREATIU