TEC BEYOND

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Mèxic, 2015

Tec Beyond és un programa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey que vol fomentar un teixit d’emprenedors i empresaris més humanistes i competitius internacionalment.

Formació sobre eines de Design Thinking i cocreació per a 50 empresaris de León, Mèxic, dins del marc del programa Tec Beyond.

Tec Beyond és un programa que neix el 2015 dins de la divisió d’Emprenedoria i Innovació del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. L’objectiu d’aquest programa és promoure un teixit de líders emprenedors amb sentit humà, competitius internacionalment a la ciutat de León. La Irene Lapuente de la Mandarina de Newton va fer formació tant als empresaris del programa, com a alumnes i futurs emprenedors vinculats a la Universitat.

Entregables:

 • Formar 50 empresaris en dinàmiques de Design Thinking i metodologies àgils.
 • PROJECTES

  DESIGN THINKING

  MÈTODE CIENTÍFIC

  PROCÉS CREATIU

  DESIGN THINKING

  PROJECTES

  DESIGN THINKING

  MÈTODE CIENTÍFIC

  PROCÉS CREATIU