ORION OPEN SCIENCE – RRI

FUNDACIÓN ESTATAL SALUD, INFANCIA Y BIENESTAR SOCIAL F.S.P – INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Projecte Europeu – Espanya, 2018-2019

Idear, produir i dinamitzar dinàmiques de cocreació entre els diferents agents implicats en l’àmbit de la salut, incloent-hi també la ciutadania.

Com generar dinàmiques de cocreació entre professionals de la recerca, agències de finançament i pacients, per promoure l’empatia i la definició de nous reptes i objectius per a perfilar un premi en Responsable Research and Innovation (RRI) i discutir altres qüestions de participació, dins del marc del Projecte Europeu ORION?

La Mandarina de Newton va idear, produir i dinamitzar un procés d’empatització entre professionals de la ciència, la política científica, pacients, la comunicació de la ciència i agències de finançament, per a conèixer la seva visió sobre tres aspectes: ciència ciutadana i ciència bàsica, el diàleg sobre l’estratègia de recerca amb múltiples actors, i com imaginar els premis per a la ciència responsable i oberta.

Entregables

 • Debats i definició d’un premi en RRI organitzat per la Carlos III.
 • PROJECTES

  DESIGN THINKING

  MÈTODE CIENTÍFIC

  PROCÉS CREATIU

  DESIGN THINKING

  PROJECTES

  DESIGN THINKING

  MÈTODE CIENTÍFIC

  PROCÉS CREATIU