KITCAIXA COMUNICA

FUNDACIÓ “LA CAIXA”
Espanya, 2015-2016

Ideació i implementació d’una estratègia de cocreació, per dissenyar una maleta educativa vinculada al projecte CaixaEscena, incloent-hi el coneixement i experiència de professors i artistes escènics.

Cocrear una maleta educativa per a escoles, vinculada al projecte CaixaEscena partint de l’experiència prèvia dels professors que han participat en edicions anteriors i l’assessorament d’artistes escènics.

A partir del material extret en diferents tallers de cocreació per a les escoles de tres comunitats autònomes diferents (Catalunya, Madrid i Múrcia), el treball amb professionals de les arts escèniques, un equip de dissenyadors, lingüistes i comunicadors, i els tallers de test amb noves escoles, va néixer el KitCaixa Comunica. El KitCaixa Comunica és una maleta educativa que contribueix a millorar diferents competències dels alumnes, fent especial èmfasi en les seves habilitats comunicatives. També busca familiaritzar la comunitat educativa amb les oportunitats i potencialitats de les arts escèniques. Es va produir en castellà, català, eusquera, gallec i anglès.

Entregables:

 • Un kit educatiu format per una sèrie de propostes lúdiques que exerciten la confiança personal, el domini de la veu, l’ús del cos en el llenguatge i la seguretat a l’hora d’exposar o organitzar un discurs. Tot això ho aconsegueix a partir de tècniques i jocs derivats del món de les arts escèniques.
 • PROJECTES

  DESIGN THINKING

  MÈTODE CIENTÍFIC

  PROCÉS CREATIU

  DESIGN THINKING

  PROCÉS CREATIU

  PROJECTES

  DESIGN THINKING

  MÈTODE CIENTÍFIC

  PROCÉS CREATIU