CAN GINESTAR³

FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS
Viladecans, 2019

Disseny, organització, coordinació i campanya publicitària del Festival Can Ginestar³.

Com fer arribar la ciència a un públic plural de la ciutat de Viladecans i festejar el projecte de la futura biblioteca de Can Ginestar?

El projecte Can Ginestar³ s’estructurà en tres fases de treball diferenciades: la creació d’identitat i campanya de comunicació, la definició d’un programa d’activitats diverses que arribés a diferents públics i la coordinació del Festival de la Ciència, el mateix dia de l’esdeveniment.

Aquest Festival s’emmarcava dins del projecte de la futura biblioteca Can Ginestar, un espai innovador i transformador. Aquest espai combinarà tradició amb noves filosofies. Per això, la Mandarina de Newton va considerar important que al Festival de la Ciència es trobessin representades totes les cares del poliedre i proposàrem comptar amb accions que juguessin amb els imaginaris de les llengües, naturals i formals, la tecnologia i la seva filosofia i les ciències.

Can Ginestar³ va començar amb un seguit d’activitats prèvies per escalfar motors i fer difusió del propi esdeveniment: un show cooking amb ciència realitzat al mercat municipal de la Constitució, un taller de jardins verticals al mateix Can Ginestar i la pintada d’un mural de ciència de 50 m de llarg amb els tres personatges que configuren els tres eixos del Festival: Isaac Newton, Ada Lovelace i Rachel Carson. Per tal de seguir sumant en la promoció del Festival també es va crear tota una campanya de comunicació amb pòsters i un punt de llibre amb la programació.

El Festival va acollir una trentena d’activitats distribuïdes en tres espais: espai Isaac Newton, espai Ada Lovelace i espai Rachel Carson dedicats a la ciència, la tecnologia i els llenguatges. Els gairebé cinc-cents participants varen gaudir de tallers divulgatius, jocs de taula científics, intercanvi de cromos de La Extraordinaria Liga de la Ciencia, contacontes, cúpules de Leonardo a gran escala, propostes sorprenents de fotografia matemàtica, debats, exposicions, formulació de reptes amb els jocs del parc (gronxador, balancí…), un concert amb tocs medi ambientals i el sorteig dels jardins verticals, entre altres activitats.

Entregables:

 • Un festival de ciència, un mural científic i dos tallers .
 • PROJECTES

  DESIGN THINKING

  MÈTODE CIENTÍFIC

  PROCÉS CREATIU

  MÈTODE
  CIENTÍFIC

  PROCÉS CREATIU

  PROJECTES

  DESIGN THINKING

  MÈTODE CIENTÍFIC

  PROCÉS CREATIU