PROJECTE

NATURA I CIUTAT

En els darrers anys estem vivint una revolució educativa. Les noves tecnologies i el nou paradigma social fan que es promoguin més els aprenentatges en l’acció, per projectes o contextualitzats. Una de les noves tendències és l’Aprenentatge i Servei. Amb aquest tipus de proposta, l’alumnat pot lligar continguts curriculars amb la vida real d’una forma útil. Per tant, suposa una millora molt interessant per a la seva formació. La nostra iniciativa vol dotar d’eines i recursos a la comunitat educativa per tal d’afrontar aquests reptes.

Aquesta proposta consisteix en idear i dissenyar nous projectes dins l’eix central de “Natura i Ciutat”. Treballarem des de les escoles en col·laboració amb els museus, mitjançant eines de co-creacióDesign Thinking.

OBJECTIUS

A

Crear i reforçar els vincles entre el museu, l'escola, les famílies i el barri en general.

B

Promoure el treball per projectes i la proliferació d'iniciatives d'Aprenentatge i Servei (APS).

C

Empoderar professorat i alumnat amb noves eines centrades en les persones i el seu context.

D

Implicar escoles, museus i altres institucions de la ciutat en iniciatives ciutadanes i/o de recerca.

E

Visualitzar la Natura dins la ciutat des de diferents perspectives i àmbits.

F

Crear un projecte que pugui acabar sent part de quelcom més gran.

No oferim un projecte d’Aprenentatge i Servei predissenyat, sinó la possibilitat de capacitar els centres educatius en la ideació i el disseny de múltiples projectes emmarcats dins l’APS, generats per ells mateixos. Vol donar resposta a una problemàtica real que tenen els docents, ja que l’any 2019 tots hauran d’incorporar aspectes d’Aprenentatge i Servei. Alhora que també dóna resposta a la voluntat dels museus d’apropar-se a les escoles d’una forma diferent.

Aquesta iniciativa contempla uns mitjans i una metodologia concreta que ofereix uns recursos i també uns temps que guiaran els docents i el seus alumnat al llarg de tot el seu procés de co-creació i col·laboració amb els museus.

Actors i col·laboradors