NATURA

I CIUTAT

[slideshow_deploy id='336']
[slideshow_deploy id='1533']

PROJECTE

En els darrers anys estem vivint una revolució educativa. Les noves tecnologies i el nou paradigma social fan que es promoguin més els aprenentatges en l’acció, per projectes o contextualitzats.

Informació

METODOLOGIA

“Natura i ciutat” es fa valer de noves metodologies educatives i recursos que permeten un aprenentatge per projectes, de col·laboració i co-creació i contextualitzat, aplicable a les necessitats del nostre entorn.

Informació

ACTORS I COL·LABORADORS

Es tracta d’un projecte d’acció col·laborativa, per això hi estan implicats diferents actors i col·laboradors.

Informació
Informació

ESPAI DE TREBALL

Aquest espai està reservat a les escoles participants per tal que puguin anar reportant el seu progrés al llarg de la duració de les diferents fases del projecte. Dins aquest espai, de funcionament similar a un blog, els diferents grups escolars podran escriure i penjar el material, la informació i els resultats que obtindran a mesura que avancin en la co-creació del seu projecte.

avenços del projecte
fòrum consultiu
avenços del projecte
fòrum consultiu