AVÍS LEGAL

IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

El lloc web www.lamandarinadenewton.com és propietat de La Mandarina de Newton, S.L.

TERMES LEGALS I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, fet que implica l’adhesió a aquestes condicions en la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi. Per això, els propietaris del lloc web recomanen a l’usuari que les llegeixi atentament cada cop que accedeixi al lloc web.

L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest lloc web pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, abans d’accedir o utilitzar aquests continguts, l’usuari ha de llegir atentament també les condicions particulars corresponents.

Els propietaris del lloc web poden alterar en qualsevol moment i sense avís previ el disseny, la presentació o la configuració del lloc web, com també alguns o tots els continguts, i modificar-ne les condicions generals o particulars requerides per utilitzar-los.

RESPONSABILITAT I GARANTIA

ACCÉS

Amb caràcter general, els usuaris poden accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, d’acord amb la legislació vigent, els propietaris del lloc web es reserven el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’usuari s’hi ha de registrar i facilitar tota la informació sol·licitada, de manera actualitzada i real (vegeu la política de privadesa). L’ús de la contrassenya és personal i intransferible, i no se’n permet la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’usuari es compromet a fer-ne un ús diligent, mantenir-la en secret i assumir tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

CONTINGUTS 

Els propietaris del lloc web es reserven el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, com també la prestació de qualsevol o tots els continguts que es presten a través seu en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, per fallades de subministrament elèctric o qualsevol altra causa. La interrupció esmentada podrà tenir caràcter temporal o definitiu; en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris, que poden patir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

Conseqüentment, els propietaris del lloc web no garanteixen la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels seus continguts; per tant, la seva utilització per part de l’usuari es duu a terme per compte propi i al seu risc, sense que, en cap moment, es puguin exigir responsabilitats als propietaris del lloc web en aquest sentit.

Els propietaris del lloc web es reserven el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del lloc web, els enllaços o la informació obtinguda a través d’ell, sense necessitat d’avís previ.

Els propietaris del lloc web no són responsables de cap tipus de prejudici, pèrdues, reclamacions o despeses, de la informació adquirida o a la qual s’ha tingut accés a través del web, de virus informàtics, fallades operatives o interrupcions en el servei o la transmissió, o fallades en la línia.

Queda prohibit transmetre o enviar a través del web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin els drets del propietari del lloc web o de tercers.

Els propietaris del lloc web no es fan responsable dels llocs web no propis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços (links) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un enllaç o accés a un web no propi es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari. Els propietaris del lloc web no recomanen ni garanteixen cap informació obtinguda per o a través d’un enllaç, ni es responsabilitzen de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o el mal ús d’un enllaç, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o l’accés, o de l’intent d’utilitzar o utilitzar malament un enllaç, tant en accedir al web com en accedir a la informació d’altres webs des del lloc web.

En algunes ocasions, aquest web utilitza galetes (cookies), petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i permeten obtenir la informació següent: data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el web, disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita al web, com també elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes mitjançant la selecció de l’opció corresponent al seu programa navegador, si bé la desactivació de les galetes pot impedir el bon funcionament del lloc.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 

Aquest lloc web és propietat de La Mandarina de Newton. Els drets de propietat intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, les seves pàgines, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, com també els enllaços que s’hi estableixen a altres llocs i pàgines web de qualsevol societat de les indicades anteriorment en són propietat exclusiva, si no s’especifica el contrari. Totes les denominacions, dissenys o logotips que componen aquest lloc són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut que en faci una persona diferent del seu titular legítim pot ser perseguit d’acord amb la legislació en vigor. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tota persona que accedeixi al web. Només es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest web per a ús personal i privat si no s’indica expressament el contrari. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o els advertiments d’aquest web sense l’autorització prèvia per escrit dels propietaris de la web.

LEGISLACIÓ APLICABLE 

Aquestes condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

POLÍTICA DE PRIVADESA 

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals que ens pugui facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades en un fitxer de tractament de dades els responsables del qual són els propietaris del lloc web, amb l’única finalitat de poder gestionar la seva petició, com també d’enviar-li informació tècnica i operativa, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i un mitjà equivalent, sobre novetats que es considerin del seu interès. L’usuari, en el cas que hagi facilitat la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis presentats, pot manifestar que no desitja rebre cap tipus de comunicació per aquest mitjà, sempre que no estigui estrictament lligada a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servei.

En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o un mitjà equivalent, l’usuari no dóna el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat per aquest mitjà. Així mateix, l’informem que pot exercir la revocació de la seva autorització sense efectes retroactius mitjançant un escrit dirigit a espai@lamandarinadenewton.com.

Els propietaris de la web es comprometen a respectar la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-les; i adoptaran les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, i respectant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives establertes legalment.

L’usuari ha de respondre, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i els propietaris del lloc web es reserven el dret d’excloure dels serveis registrats tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions legals. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant l’ús d’eines de seguretat, i no es pot responsabilitzar els propietaris del lloc web de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Així mateix, l’informem que té la possibilitat d’exercir en tot moment i de forma gratuïta els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades i la revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats a la Llei, d’acord amb el procediment legalment establert, mitjançant un correu electrònic a espai@lamandarinadenewton.com.

En cas de cancel·lació i revocació per part de l’interessat del seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades de caràcter personal, els propietaris del lloc web podran resoldre la prestació del servei que sigui, en el cas que aquestes dades siguin necessàries per a una òptima prestació d’aquest servei.