Procés creatiu

La creativitat és la capacitat de crear. És esquitxar metafòricament el full en blanc per donar vida a allò que abans ni i tan sols existia. El procés creatiu viatja a través d’una fase d’apertura, una d’exploració i una final de tancament. No és lineal, tot i que les matemàtiques l’ajuden a ballar entre les idees. No necessita ser reproduïble perquè cerca allò més únic i personal, l’originalitat de l’origen. És juganer alhora que molt seriós. Fragmentat i calidoscòpic. Entròpic i metòdic. Capaç d’infiltrar-se en tots els racons de les accions humanes: l’emoció, la comprensió, la comunicació, la gestió i l’existència. És la membrana permeable entre el jo i el món.

ArtScience

ArtScience

 • Quines són les tendències de les arts plàstiques i escèniques amb relació a altres disciplines com ara la ciència, les matemàtiques o la tecnologia?

Back Àbac

Back Àbac

 • Com podem parlar de matemàtiques amb el cos i el moviment? Com podem deixar-nos seduir per l’imaginari de la mesura, els nombres i els patrons?

EsXCiencia

EsXCiencia

 • Com podem co-crear amb mestres i professors un material divulgatiu inspirador i divertit?

Interacció

Interacció

 • Com es relaciona la ciència amb la cultura? Podem restablir-ne la connexió?

Katastrophe

Katastrophe

 • Quina és la capacitat narrativa dels experiments científics? Com il·lustrar catàstrofes a partir de propietats i reaccions físiques i químiques? Com integrar la ciència en el llenguatge escènic propi i característic de l’Agrupación Señor Serrano?

La cerca de la línia

La cerca de la línia

 • Com es relacionen la recerca artística i la recerca científica? Com comprenen els artistes? Com influeix la representació pictòrica a la comprensió científica? Quina implicació té el concepte de reproduïble o còpia en art i en ciència?

L_ENTES

L_ENTES

 • Com explorar la percepció humana a partir d’una peça de dansa contemporània que jugui amb elements tant escènics, com purament físics, com són l’espai, el temps, la llum, el so i el moviment?

Med+Art+Ciència

Med+Art+Ciència

 • Què significa i ha significat la il·lustració per a les ciències mèdiques? Com poden els alumnes de primària complementar una exposició de medicina, història i art?

moviMENT

moviMENT

 • Com podem explorar conceptes de neurociències amb el cos i el moviment?

NODE: Innovators Program

NODE: Innovators Program

 • Podríem trobar l’essència del procés artístic per tal d’apropar-lo als entorns d’aprenentatge tal com han fet el mètode científic o el design thinking? Què fa especial el pensament artístic?

TEDxRambles: Cuerpos que aprenden

TEDxRambles: Cuerpos que aprenden

 • És l’aprenentatge quelcom només de la ment? Què aporten els nostres cossos i el seu moviment a l’aprenentatge?

Transposicional

Transposicional

 • Com construir una nova proposta artística a partir dels materials presentats pels participants al concurs de narrativa científica Inspiraciència 2013? Com fer un retorn creatiu i plural a tots els participants el dia de l’entrega de premis?

Wild Portrait

Wild Portrait

 • Com influeix la pintura en l’estat emocional dels primats? Què és l’estètica? Què és la creativitat? Què diferencia els humans dels altres primats? Què poden dir-nos les pintures d’altres primats?

WIRKT: Protocol per a la Recerca Interdisciplinària

WIRKT: Protocol per a la Recerca Interdisciplinària

 • Quines són les estructures i estratègies més adients per a afavorir la generació de projectes transdisciplinaris? Com són i quins patrons apareixen en estudiar un gran nombre d’experiències i visions sobre el treball interdisciplinari?

Newsletter

Vols rebre la nostra newsletter?