Movies tagged with: Visual thinking

Sonrisas

Sonrisas

  • ¿Cómo acercar la ciencia a los niños de 3 a 5 años?

Stick Your Tongue Out

Stick Your Tongue Out

  • Co-create a collaborative game about the oral microbiome and the results of the citizen science project Stick Your Tongue Out.

TalentLab

TalentLab

  • Co-dissenyar recursos educatius digitals, una exposició i una sèrie de diàlegs amb professors de secundària i investigadors de diferents disciplines del CSIC.

TalentLab

TalentLab

  • Co-design digital educational resources, an exhibition and a series of dialogues with secondary school teachers and researchers from different CSIC disciplines.

TalentLab

TalentLab

  • Codiseñar recursos educativos digitales, una exposición y una serie de diálogos con profesores de secundaria e investigadores de diferentes disciplinas del CSIC.

Teixint vincles

Teixint vincles

  • Com posar en comú les experiències educatives innovadores dutes a terme per entitats, institucions i centres educatius i crear vincles entre aquests actors?

Teixint vincles (Weaving Links)

Teixint vincles (Weaving Links)

  • How can we share the innovative educational experiences carried out by entities, institutions and educational centres and create links between these actors?

WIRKT: Protocol for Interdisciplinary Research

WIRKT: Protocol for Interdisciplinary Research

  • Which are the most appropriate structures and strategies to promote the creation of transdisciplinary projects? What are they like and what patterns appear when studying a large number of experiences and visions about interdisciplinary work?

WIRKT: Protocol per a la Recerca Interdisciplinària

WIRKT: Protocol per a la Recerca Interdisciplinària

  • Quines són les estructures i estratègies més adients per a afavorir la generació de projectes transdisciplinaris? Com són i quins patrons apareixen en estudiar un gran nombre d’experiències i visions sobre el treball interdisciplinari?

WIRKT: Protocolo para la Investigación Interdisciplinaria

WIRKT: Protocolo para la Investigación Interdisciplinaria

  • ¿Cuáles son las estructuras y las estrategias más adecuadas para favorecer la generación de proyectos transdisciplinarios? ¿Cómo son y qué patrones aparecen cuando se estudia un gran número de experiencias y visiones sobre el trabajo interdisciplinario?

Newsletter

Vols rebre la nostra newsletter?

Usuari La Mandarina de Newton, 2020