Movies tagged with: art

La cerca de la línia

La cerca de la línia

  • Com es relacionen la recerca artística i la recerca científica? Com comprenen els artistes? Com influeix la representació pictòrica a la comprensió científica? Quina implicació té el concepte de reproduïble o còpia en art i en ciència?

Science of the City

Science of the City

  • Apropar la ciència a la ciutadania i al seu dia a dia, a través d’un procés participatiu que integri el mètode científic, la il·lusió de proposar reptes i preguntes a través de la narrativa digital, la multiculturalitat i la diversitat lingüística, per finalment co-crear plegats una exposició, una publicació de recerca i un programa de TV.

The Search for the Line

The Search for the Line

  • How are artistic research and scientific research related? How do artists understand? How does visual representation influence scientific understanding? What is the implication of the concept of reproducibility or copy in art and science?

Newsletter

Vols rebre la nostra newsletter?