Movies tagged with: Design Thinking

Aquae Talent Hub

Aquae Talent Hub

 • Portar l’esperit emprenedor i la innovació a ciutats com Elx, Múrcia, Màlaga, Santiago de Compostel·la o Ourense.
Aquae Talent Hub

Aquae Talent Hub

 • Bring an entrepreneurial spirit and innovation to cities such as Elche, Murcia, Malaga, Santiago de Compostela and Ourense.

Aquae Talent Hub

Aquae Talent Hub

 • Llevar el espíritu emprendedor y la innovación a ciudades como Elche, Murcia, Málaga, Santiago de Compostela o Ourense.

Barris.Barcelona

Barris.Barcelona

 • Barris.Barcelona és un projecte de ciutat que apropa la cultura digital a zones perifèriques de la ciutat, valorant el que ja s’està fent, obrint els col·lectius al món i transformant les persones que hi participen.

Barris.Barcelona

Barris.Barcelona

 • Barris.Barcelona (Neighbourhoods.Barcelona) is a city project that brings digital culture to peripheral areas of the city, evaluating what is already being done, increasing the visibility of the collectives and transforming the people involved.

CCCBLab: I+C+i | Premi Internacional a la Innovació Cultural

CCCBLab: I+C+i | Premi Internacional a la Innovació Cultural

 • Integrar conceptes com ara la investigació, el desenvolupament i la innovació dins de l’àmbit cultural. Sempre amb la voluntat d’experimentar amb nous formats, oferir sessions més pràctiques i aprofundir en temes com ara la ciència i la cultura, els laboratoris i les ciutats o la co-creació i la visualització de dades.

CCCBLab: I+C+i | Premio internacional a la innovación cultural

CCCBLab: I+C+i | Premio internacional a la innovación cultural

 • Integrar conceptos como la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito cultural. Siempre con la voluntad de experimentar con nuevos formatos, ofrecer sesiones más prácticas y profundizar en temas como la ciencia y la cultura, los laboratorios y las ciudades o la cocreación y la visualización de datos.

EduHack

EduHack

 • Transformar l’educació a través de formar els mestres i professors de Catalunya en metodologies d’innovació pedagògica com ara el Design Thinking. A partir d’aquesta formació, produir un repositori de nous recursos innovadors co-creats per grups heterogenis de professors.

EduHack

EduHack

 • Transform education by training teachers and professors in Catalonia in pedagogical innovation methods such as Design Thinking. From this training, produce a repository of new innovative resources co-created by heterogeneous groups of teachers.

EduHack

EduHack

 • Transformar la educación por medio de la formación de maestros y profesores de Cataluña en metodologías de innovación pedagógica como el Design Thinking. A partir de esta formación, producir un repositorio de nuevos recursos innovadores cocreados por grupos heterogéneos de profesores.

ESDAP

ESDAP

 • Formar futurs dissenyadors en eines de Design Thinking, co-creació, Business Model Design, ArtScience i ciència aplicada al disseny.

ESDAP

ESDAP

 • Training future designers in Design Thinking tools, Co-creation, Business Model Design, ArtScience and science applied to design.
ESDAP

ESDAP

 • Formar futuros diseñadores en herramientas de Design Thinking, cocreación, Business Model Design, ArtScience y ciencia aplicada al diseño.

Expolab

Expolab

 • Co-crear una exposició sobre Internet amb la ciutadania i fer recerca en els processos de comissariat col·lectiu. Introduir la filosofia de participació 2.0 a l’àmbit de la cultura.

Expolab

Expolab

 • Co-create an exhibition about the Internet with citizens and conduct research on collective curatorial processes. Introduce the philosophy of participation 2.0 in the area of culture.

Newsletter

Vols rebre la nostra newsletter?